AYU Mütevelli Heyet Başkanlığı Döneminde Çıkan Kitaplar

 

 

 1. Kireççi M. Akif ve Tezcan Selim, Kırım’ın Kısa Tarihi, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı Yayınları,  Ankara 2015.
 2. Editör: Yılmaz, Murat, Türk Dünyası Kültürel Mirası Envanter Çalışması, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı Yayınları,  Ankara 2015
 3. Erşahin, Seyfettin, Rusya İmparatorluğunda Müslümanlar Çoban Yıldızı, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı Yayınları,  Ankara, 2015.
 4. Şimşek, Nevzat, Lidiya Parkhomchık, Hayal Ayca Şimşek, (Ed.), Eurasia Outlook 2015: Economic, Social and Political Perspectives, Almaty2016.
 5. Editör: Tatçı, Mustafa, Dîvân-ı Hikmet Hoca Ahmed Yesevî, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı Yayınları,  Ankara 2016.
 6. Özçelik, Remzi, Ahmet Yesevi İki Bölümlük Oyun Kitabı, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı Yayınları,  Ankara 2016.
 7. Somuncuoğlu, Sevna, Ahmed Yesevi Hikaye Kitabı, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı Yayınları,  Ankara 2016.
 8. Eraslan, Kemal ve Tosun, Necdet, Yesevî’nin Fakr-nâmesi, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı Yayınları,  Ankara 2016.
 9. Bice, Hayati, Pîr-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevî, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı Yayınları,  Ankara 2016.
 10. Eraslan, Kemal, Yesevî’nin Fakr-nâmesi, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı Yayınları,  Ankara 2016.
 11. Eker, Süer ve Şavk, Ülkü Çelik, Tehlikedeki Türk Dilleri, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı Yayınları,  I-III, Ankara 2016.
 12. Koç, Kenan, Türk Edebiyatındaİlk Mutasavvıflar (Kazak Türkçesiyle), Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı Yayınları, Ankara 2016.
 13. Çetin, Mehmet, Kırım Savaşı Emperyal Güçlerin Dünya Savaşı Pratiği, Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü Yayınları,  Almatı, 2016.
 14. Editör: Temur, Nezir  ve Mustafa Durmuş, Yesevi Türkçe Seti (10 kitap), Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı Yayınları, Türkistan, 2016.
 15. Aşirhanova, Karlıgash, Kazakça Öğreniyorum Seti (6 kitap), Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı Yayınları, Türkistan, 2016.
 16. Akay, M. Turan,  Biyolojik Terimler Sözlüğü, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı Yayınları, Türkistan, 2016.
 17. Farkhod Aminjonov, Central Asian Regional Energy Initiatives: Challenges and Opportunities. 2016.
 18. Невзат ШИМШЕК, Лидия ПАРХОМЧИК, Хайал Айча ШИМШЕК (Ed.), Евразийский обзор 2015: экономические, социальные и политические перспективы Eвразии,Almaty, 2016.
 19. Şimşek, Nevzat, Hayal Ayça Şimşek (Ed.), Economics and Politics of Energy in Central Asia and Caucasus, 2016.
 20. Şimşek, Nevzat, Lidiya Parkhomchık, Hayal Ayca Şimşek (Ed.), Eurasia Outlook 2016: Current Developments in Eurasia, Almaty, 2017.
 21. Eraslan, Kemal ve Tosun, Necdet, Yesevî’nin Fakr-nâmesi ve İki Farsça Risalesi, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı Yayınları,  Ankara, Almatı, 2017.
 22. Tanrısever, Oktay Fırat, Halil Burak Sakal, “Orta Asya’da Hidroelektrik Sektörünün Gelişimi ve Onun Enerji-Çevre Bağları Üzerindeki Etkisi”, 2017.
 23. Невзат ШИМШЕК, Лидия ПАРХОМЧИК, Хайал Айча ШИМШЕК (Ed.), Евразийский обзор 2016: последние тенденции в Евразии2017.
 24. Editör: Temur, Nezir  ve Mustafa Durmuş, Yesevi Türkçe Seti (5 kitap), Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı Yayınları, Türkistan, 2017.
 25. Nazarbayev, Nursultan, Ulu Bozkır Öğütleri, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı Yayınları, Ankara 2017.
 26. Aksoyak, İsmail Hakkı, Üsküplü Atâ "Tuhfetü’l-Uşşâk", Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı Yayınları, Ankara 2017.
 27. Editör: Tosun, Necdet, Ahmed Yesevî, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı Yayınları, Ankara 2017.
 28. Editör: Şimşek, Nevzat ve diğ., Hoca Ahmet Yesevi’nin Manevi Mirası, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı Yayınları, Ankara 2017.
 29. Ahmed Yesevî Arapça (çev. Mehmet Hakkı Suçin), Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı Yayınları, Ankara 2017.
 30. Editör: Purtaş, Fırat ve Kireççi M.Akif, Bağımsızlıklarının 25. Yılında Türk Cumhuriyetleri Sempozyum Bildiri Özetleri, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı Yayınları, Ankara 2017.
 31. Akar, Metin, Taykazan, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı Yayınları, Ankara 2017.
 32. Editör: Kartal, Ahmet, I. Uluslararası Hoca Ahmed Yesevi Sempozyum Bildirileri, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı Yayınları, Ankara 2017.
 33. Ayan, Ekrem, Bir Devrin Aynası Abay Kunanbay ve Kara Sözler, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı Yayınları, Ankara 2017.
 34. Sever, Mustafa, Hakîm Süleymân Ata, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı Yayınları, Ankara 2017.
 35. Editör: Tosun, Necdet, Hoca Ahmed Yesevi Seçme Makaleler, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı Yayınları, Ankara 2017.
 36. Editör: Toplu, Mehmet ve diğ., Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi: Türkistan Forumu III: ‘’Küreselleşme Sürecinde Türk Dünyasının Geleceği’’ İsimli Kongre kitabı, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı Yayınları, Türkistan 2017.
 37. Editör: Kutlu, Sönmez, Uluslararası Maturidilik Sempozyumu Bildirileri, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı Yayınları, Ankara 2018.
 38. Editör: Güngör, Zülfikar,  Dîvan-ı Hikmet Sohbetleri, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı Yayınları, Ankara 2018.
 39. Yıldırım, Seyfullah, Kazak Kahramanlık Masalları, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı Yayınları, Ankara 2018.
 40.  ходжа ахмед ясави (Rusça Divan-ı Hikmet’ten Seçmeler), Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı Yayınları, Ankara 2018.
 41. Қожа ахмет яссауи (Kazak Türkçesiyle Divan-ı Hikmet’ten Seçmeler), Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı Yayınları, Ankara 2018.
 42. Sever, Mustafa, Bakırgan Kitabı, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı Yayınları, Ankara 2018.
 43. Tezer, Özlem, Güney Kore – Orta Asya İlişkileri, Almatı, 2018.
 44. Editör, Kireççi, M. Akif, Türk Cumhuriyetlerinde Bağımsızlık ve Devlet İnşa Süreci, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı Yayınları, Ankara 2018.
 45. Hogea Ahmed Yesevi (Romence Divan-ı Hikmet’ten Seçmeler), Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı Yayınları, Ankara 2018.
 46. Editör: Yılmaz, Murat ve diğ., Bağımsızlıklarının Yirmi Yedinci Yılında Türk Cumhuriyetleri, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı Yayınları, Ankara 2018.
 47.  Editör: Güngör, Zülfikar,  II. Uluslararası Ahmet Yesevi Sempozyumu Bildirileri, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı Yayınları, Ankara 2018.
 48. Editör: Bolatova, Laura, Nursultan Nazarbayev: Büyük Bozkır’ın Manevi Dirilişi, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı Yayınları, Ankara 2018.
 49. Divan-ı Hikmet'ten Seçmeler Azerbaycan Türkçesiyle Xoca Əhməd Yasəvi, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı Yayınları, Ankara 2018.
 50. Sümer, Vakur, Nevzat Şimşek, Hayal Ayca Şimşek, Lidiya Parkhomchık, Zhengizkhan Zhanaltay, Dauren Aben (Ed.), Eurasia Outlook 2017: Economic, Social and Political Perspectives in Eurasia, Almaty, 2018.
 51. Вакур СУМЕР, Невзат ШИМШЕК, Хайал Айча ШИМШЕК, Лидия ПАРХОМЧИК, Женгизхан ЖАНАЛТАЙ, Даурен АБЕН (Ed.), Евразийский обзор 2017: экономические, социальные и политические перспективы Евразии, 2018.
 52. Farkhod Aminjonov, Energy Security Policies of the Central Asian Countries: Hydrocarbons and Electric Power Sectors, 2018.
 53. Sümer, Vakur, Zhengizkhan Zhanaltay, Dauren Aben (Ed.), Eurasia Outlook 2018: Economic, Social and Political Perspectives in Eurasia, Almaty, 2019.
 54. Вакур СУМЕР, Женгизхан ЖАНАЛТАЙ, Даурен АБЕН (Ed.), Евразийский обзор 2018: экономические, социальные и политические перспективы Евразии, 2019.
 55. Nurlan Kenzheakhmet, The Tūqmāq (Golgen Horde), The Qazaq Khanate, The Shibanid Dynasty, Rūm (Ottoman Empire), and Moghūlistan in The XIV- XVI Centuries: from Originals Sources, Almaty, 2019.
 56.  Divan-ı Hikmet'ten Seçmeler – Kırgız Türkçesi, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı Yayınları, Bişkek, 2019
 57. Editör: Gezer, Süleyman, Prof. Dr. Fuat Sezgin Anısına Geçmişten Günümüze Türkistan: Tarih, Kültür ve Medeniyet Sempozyumu (e-kitap), 2019
 58.  Ahmed Yesevi Hikaye Kitabı (Kazak Türkçesi)Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı Yayınları,  Ankara 2019.
 59. Editör: Güngör, Zülfikar, Hoca Ahmed Yesevî Külliyâtı, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı Yayınları, Ankara 2020.
 60. Divan-ı Hikmet'ten Seçmeler–Farsça, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı, Ankara, 2020.
 61. Divan-ı Hikmet'ten Seçmeler–Tatarca, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı, Ankara, 2020.
 62. Sümer, Vakur, Zhengizkhan Zhanaltay, Dauren Aben, Suat BEYLUR (Ed.), Eurasia Outlook 2019: Economic, Social and Political Perspectives in Eurasia, Almaty, 2020.  
 63. Вакур СУМЕР, Женгизхан ЖАНАЛТАЙ, Даурен АБЕН, Суат БЕЙЛУР (Ed.), Евразийский обзор 2019: экономические, социальные и политические перспективы Евразии, Almaty, 2020.
 64. Editörler: Sümer, Vakur  ve diğ., Uluslararası Türkçe Tarihî Metin Araştırmaları Sempozyum Kitabı, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı Yayınları, Almatı, 2020.
 65. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, 27 cilt, Ankara 2020, http://teis.yesevi.edu.tr
 66.  Aycı, Ali ve diğ., Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde İş Ortamı ve Kobi̇ Destek Programları: Kobi̇’leri̇n ve Karşılıklı Ticaretin Geli̇şti̇ri̇lmesi̇ne Yöneli̇k Bi̇r Araştırma, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı Yayınları, Almatı 2020.
 67. Editörler:  Dağıstan, Serdar ve diğ., “Türk Uygarlığı: Köklü Geçmişten Günümüze”, 8. Uluslararası Türkoloji Kongresi Kitabı, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı Yayınları, Türkistan, 2020.
 68. Ay, Alper, Divan-ı Hikmet’te Manevi Ayet İktibasları,  Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2020.
 69.  Sufî Muhammed Danişmend, Mir’âtu’l-Kulûb, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2020.