H Yayınlarında "Ahmed Yesevî'yi Anlamak" Söyleşisi

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, 29 Nisan 2017 Cumartesi günü saat 17.00'de, İstanbul'da H Yayınlarında düzenlenen ''Hoca Ahmet Yesevi'yi Anlamak'' başlıklı söyleşiye konuşmacı olarak katılacaktır.

ADRES: Aziz Mahmud Hüdayi Mahallesi, Uncular Caddesi, Azat Yokuşu Sokak No: 10

34672 Üsküdar, İstanbul