Ondokuz Mayıs Üniversitesinde Hoca Ahmet Yesevi'yi Anlamak Konferansı

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, 22 Eylül 2017 saat 10.30'da, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan ''Hoca Ahmet Yesevi'yi Anlamak'' konulu konferansa konuşmacı olarak katılacaktır.