Asma Köprü ''Paylaş ki Kardeş Olasın Konferansları''

 

Konu: Hoca Ahmet Yesevi'yi Anlamak ve Gençlere Ögütler

Konusmacı: Prof. Dr. Musa YILDIZ

Tarih: 25 Ocak 2020 Cumartesi

Saat: 18:00

Yer: Asma Kopru Konferans Salonu -Ankara