Tezler

1.  Yıldız, Musa, Necîb Mahfûz’un Hayatı Eserleri ve Kısa Hikâyeleri, Gazi   Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara 1992, 78 s
Görüntülemek İçin Tıklayınız


2.    Yıldız, Musa, Necîb Mahfûz’un Sembolik Romanları, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara 1998, 298 s.
Görüntülemek İçin Tıklayınız